Wiadomości


08-09-2016

W dniu 19 lipca 2016 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Uczelnią a Instytutem Wydawniczym Ekspert Sp. z o.o. 

Porozumienie ze strony Uczelni podpisali: rektor gen. dr. Jacek Pomiankiewicz i kanclerz Sebastian Michalkiewicz, a ze strony Instytutu Eugeniusz Pindel  – Prezes Zarządu. Strony podpisały porozumienie o partnerskiej współpracy w zakresie organizowania wspólnych przedsięwzięć  o charakterze szkoleniowym i naukowo-badawczym oraz wymianie informacji będących w zainteresowaniu stron porozumienia.

Przedsięwzięcia będą obejmować następujące działania:

- organizacja wspólnych konferencji, seminariów i spotkań naukowych oraz uczestnictwo w podobnych przedsięwzięciach organizowanych przez jedną ze stron w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa,

- publikowanie wyników wspólnych prac naukowo-badawczych,

- wymiana informacji w zakresie kursów i szkoleń organizowanych przez strony porozumienia,

- wspólna promocja działań z zakresu bezpieczeństwa informacji,          

- realizacja dodatkowych wspólnych projektów w powyższym zakresie współdziałania

 źródło: http://www.wsbio.waw.pl/


05-09-201626-08-2016

13 numer EKSPERTA OCHRONY INFORMACJI. Zapraszamy do lektury. 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


***

Warsztaty Eksperta Ochrony Informacji

Formularz zgłoszenia na warsztaty 06.2016
Formularz zgłoszenia na warsztaty 06.2016.pdf (179.95KB)
Formularz zgłoszenia na warsztaty 06.2016
Formularz zgłoszenia na warsztaty 06.2016.pdf
(179.95KB)
*** 

25.01.2016

Formularz zamówienia w wersji do pobrania 
***